Többnyelvű gyermekem jól nevelt vagy neveletlen?

Egy többnyelvű gyerek előtt nemcsak az a feladat áll, hogy lehetőleg magas szinten sajátítson el különböző nyelveket, hanem az is, hogy ismerje és megfelelően használja az egyes nyelvekhez tartozó viselkedési és interakciós stratégiákat is, tehát köznapi kifejezéssel élve, valóban otthon legyen minden nyelven. Manapság szerencsére az idegennyelv oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap a szorosan…

Részletek

Csend periódus, avagy miből lesz a cserebogár?

Később kezd-e el beszélni egy többnyelvű környezetben felnővő gyerek, mint egynyelvű társai? A válasz az, hogy nem feltétlen. De ugyanúgy, mint az egynyelvűek esetében, közöttük is vannak különbségek arra vonatkozólag, hogy mikor jelenik meg az első szó, vagy az első mondat. Tehát hónapok választhatják el egyik gyereket a másiktól. Ezt befolyásolhatja a környezet nyelvi inputja,…

Részletek

Ne büntessük a többnyelvűek kreativitását!

Egynyelvű gyerekeket nevelő családok büszkén emlegetik csemetéiknek azokat az önálló kifejezéseit, amelyek nem alkotják részét a nyelvnek, hanem a gyerekkor életfontosságú elemeinek megnevezésére szolgáló egyéni kreálmányok. A cumit, a takarót, a kedvenc plüssállatot és hasonló dolgokat keresztelhetnek vagy nevük egy érdekes változatára, vagy kaphatnak valamilyen teljesen más megnevezést. Ha azonban többnyelvű gyerekek nyúlnak ugyanehhez az…

Részletek

Nem eszik olyan forrón a kását!

Ha gyerekünk 10-12 éves a külföldre költözéskor, vajon mennyi időre lesz szüksége, hogy elsajátítsa az új nyelvet?Biztosan rövidebb időre, mint a szüleinek. De mennyi az a kevés? Barátaival már 1-2 év elteltével felszabadultan fog beszélgetni, sőt, az iskolában is tud majd a tanárnak is válaszolni, illetve a csoportmunkákban is részt venni, nyilván, ha közben a…

Részletek

Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát

Nyári szünidőben, akár idegen országok látogatásakor, akár a külföldön élőknek hazautazáskor, a rokonokkal és barátokkal való együttlét során, kitűnő alkalom nyílik a társalgási kompetencia javítására. A nyelvtudás önmagában nem egyenlő a társalgási kompetenciával, lehet, hogy valaki például az írott szöveg értésében érzi sokkal inkább nyeregben magát, vagy a nyelvhasználat egyéb területén. Az ezek közötti egyensúly…

Részletek

Ne hasonlítsuk össze többnyelvű gyerek nyelvhasználat az egynyelvűekével

Lelkünk tükre a szemünk, szokták mondani. Ugyanezt a nyelvünkről is el lehet mondani, hiszen nyelvhasználatunk is nagyon sok mindent árul el rólunk. Pedagógusok, logopédusok és pszichológusok állapítják meg általa a gyerek érettségi szintjét, lelkiállapotát vagy következtetnek kognitív fejlettségére. Ezek a tesztek és egyéb vizsgálati eszközök eredetileg az egynyelvű gyerekek fejlődését vették alapul, ami nyelvileg tekintve…

Részletek

Minek gyakorolni a magyart, ha úgyis csak nyáron megyünk?

Egy barcelonai anyuka mesélte a minap, hogy 8 éves lánya kis barátnője, akivel a magyaron kívül még egyéb közös nyelveik is vannak, azzal az indokkal kívánt inkább egy másik nyelven társalogni, hogy szerinte nem fontos magyarul beszélni, hiszen Magyarországra úgyis csak nyáron mennek. Miként álljunk hozzá egy nyelv értékének a meghatározásához? Nagyon elterjedt az a…

Részletek

Többnyelvűség és a zene

A zenére gondolva is könnyen támad az az érzésünk, hogy univerzális módon közvetít érzelmeket, de sajnos ez is csak egy optikai csalódás, hiszen a különbözö kultúrák meglehetös eltéréseket mutatnak ebböl a szempontból is. Talán a gasztronómiai érzékelésünkkel hasonlíthatnánk össze a zenei ízlés ilyen nemü függését attól, hogy hová születünk. Mint ahogyan vannak, akikből a csirkepaprikás,…

Részletek

A többnyelvűek és a kötelező irodalom

A többnyelvűséggel kapcsolatban gyakrabban esik szó a kezdetekről, az egészen kisgyerekek nyelvelsajátításáról. Ma ezzel szemben a nagyobbakról írok, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megtartsák a már megtanultakat, illetve hogyan fejlődjenek nyelvileg is tovább. Az olvasás szeretete nemcsak az iskolai előremenetel alappillére, hanem a szókincstanulás legfontosabb eszköze is. Magyarként szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel azok közé…

Részletek