Ne büntessük a többnyelvűek kreativitását!

Egynyelvű gyerekeket nevelő családok büszkén emlegetik csemetéiknek azokat az önálló kifejezéseit, amelyek nem alkotják részét a nyelvnek, hanem a gyerekkor életfontosságú elemeinek megnevezésére szolgáló egyéni kreálmányok. A cumit, a takarót, a kedvenc plüssállatot és hasonló dolgokat keresztelhetnek vagy nevük egy érdekes változatára, vagy kaphatnak valamilyen teljesen más megnevezést. Ha azonban többnyelvű gyerekek nyúlnak ugyanehhez az…

Csend periódus, avagy miből lesz a cserebogár?

Később kezd-e el beszélni egy többnyelvű környezetben felnővő gyerek, mint egynyelvű társai? A válasz az, hogy nem feltétlen. De ugyanúgy, mint az egynyelvűek esetében, közöttük is vannak különbségek arra vonatkozólag, hogy mikor jelenik meg az első szó, vagy az első mondat. Tehát hónapok választhatják el egyik gyereket a másiktól. Ezt befolyásolhatja a környezet nyelvi inputja,…

Többnyelvű gyermekem jól nevelt vagy neveletlen?

Egy többnyelvű gyerek előtt nemcsak az a feladat áll, hogy lehetőleg magas szinten sajátítson el különböző nyelveket, hanem az is, hogy ismerje és megfelelően használja az egyes nyelvekhez tartozó viselkedési és interakciós stratégiákat is, tehát köznapi kifejezéssel élve, valóban otthon legyen minden nyelven. Manapság szerencsére az idegennyelv oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap a szorosan…

Ne hasonlítsuk össze többnyelvű gyerek nyelvhasználat az egynyelvűekével

Lelkünk tükre a szemünk, szokták mondani. Ugyanezt a nyelvünkről is el lehet mondani, hiszen nyelvhasználatunk is nagyon sok mindent árul el rólunk. Pedagógusok, logopédusok és pszichológusok állapítják meg általa a gyerek érettségi szintjét, lelkiállapotát vagy következtetnek kognitív fejlettségére. Ezek a tesztek és egyéb vizsgálati eszközök eredetileg az egynyelvű gyerekek fejlődését vették alapul, ami nyelvileg tekintve…

A többnyelvűek és a kötelező irodalom

A többnyelvűséggel kapcsolatban gyakrabban esik szó a kezdetekről, az egészen kisgyerekek nyelvelsajátításáról. Ma ezzel szemben a nagyobbakról írok, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megtartsák a már megtanultakat, illetve hogyan fejlődjenek nyelvileg is tovább. Az olvasás szeretete nemcsak az iskolai előremenetel alappillére, hanem a szókincstanulás legfontosabb eszköze is. Magyarként szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel azok közé…

Többnyelvűség és a zene

A zenére gondolva is könnyen támad az az érzésünk, hogy univerzális módon közvetít érzelmeket, de sajnos ez is csak egy optikai csalódás, hiszen a különbözö kultúrák meglehetös eltéréseket mutatnak ebböl a szempontból is. Talán a gasztronómiai érzékelésünkkel hasonlíthatnánk össze a zenei ízlés ilyen nemü függését attól, hogy hová születünk. Mint ahogyan vannak, akikből a csirkepaprikás,…

Miért tanítsuk meg a gyerekeknek az anyanyelvünket külföldön is?

Különböző szempontok kavarognak az ember fejében, amikor meg akarja fogalmazni, hogy külföldön élve miért is döntött egyik vagy másik nyelv használata mellett, ami a gyerekekkel való társalgást illeti. Teljesen legitim, hogy ezt mindenki maga döntse el legjobb belátása szerint. Ha visszagondolok, számomra az volt a legkényelmesebb, hogy magyarul beszéljek a lányaimmal, akik, ha őszinte leszek,…

Mit tanulhatnak a halasi csipkeverőktől azok, akik egy elfelejtett nyelvüket szeretnék újra megtanulni?

A hímzés, horgolás, de a kötés sem éli már fénykorát. Az iskolában azonban, ahol dolgozom, néhány éve újra bekerült ez a foglalkozás a délutáni tanfolyamok palettájára a bűvészkedés, a robotika és a különböző edzések mellé. Nemrég a folyosón futottam össze azzal a fiatal tanárnővel, aki ezt a csoportot vezeti. Hogy őszinte legyek, nekem mindig az…

Iskolai bizonyítvány külföldön

Abban az iskolarendszerben, ahol az ember felnőtt, sok íratlan szabállyal van tisztában, anélkül, hogy ennek különösebb jelentőséget tulajdonítana. Tanulmányok szerint a tanárok is, annak ellenére, hogy az egyetemi képzésük során esetleg már más módszertant tanultak, gyakran öntudatlanul is visszatérnek, ha csak elemeiben is azokhoz a módszerekhez, amelyeket iskolai diákként tapasztaltak meg. Egy kicsit olyan ez,…

Soha nem késő anyanyelvet átadni

Pár héttel ezelőtt alig néhány nap különbséggel szinte ugyanabban a helyzetben kért segítséget egy francia–spanyol kétnyelvű apuka Kolumbiából és egy német-magyar kétnyelvű anyuka Magyarországról. A kolumbiai család a 7 éves kislánnyal Kanadába szeretne költözni és ehhez szeretnének addig is segítséget adni a gyereknek. A magyarországi család nem tervez költözni ugyan, és itt a kezdetekben volt…