Ne büntessük a többnyelvűek kreativitását!

Egynyelvű gyerekeket nevelő családok büszkén emlegetik csemetéiknek azokat az önálló kifejezéseit, amelyek nem alkotják részét a nyelvnek, hanem a gyerekkor életfontosságú elemeinek megnevezésére szolgáló egyéni kreálmányok. A cumit, a takarót, a kedvenc plüssállatot és hasonló dolgokat keresztelhetnek vagy nevük egy érdekes változatára, vagy kaphatnak valamilyen teljesen más megnevezést. Ha azonban többnyelvű gyerekek nyúlnak ugyanehhez az…

Szeressem vagy ne szeressem?

Mindenkinek volt kedvenc tantárgya az iskolában. Ennek a kiemelt státusznak az oka lehetett az is, hogy nagyon felkészült volt a tanár és élvezetes órákat tartott, az is, hogy a tantárgy a legjobb barátunknak is tetszett, de még az is, ha esetleg jól kezdtük az évet és már az első órákon sikereket értünk él és dicséretet…

Csend periódus, avagy miből lesz a cserebogár?

Később kezd-e el beszélni egy többnyelvű környezetben felnővő gyerek, mint egynyelvű társai? A válasz az, hogy nem feltétlen. De ugyanúgy, mint az egynyelvűek esetében, közöttük is vannak különbségek arra vonatkozólag, hogy mikor jelenik meg az első szó, vagy az első mondat. Tehát hónapok választhatják el egyik gyereket a másiktól. Ezt befolyásolhatja a környezet nyelvi inputja,…

Többnyelvű gyermekem jól nevelt vagy neveletlen?

Egy többnyelvű gyerek előtt nemcsak az a feladat áll, hogy lehetőleg magas szinten sajátítson el különböző nyelveket, hanem az is, hogy ismerje és megfelelően használja az egyes nyelvekhez tartozó viselkedési és interakciós stratégiákat is, tehát köznapi kifejezéssel élve, valóban otthon legyen minden nyelven. Manapság szerencsére az idegennyelv oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap a szorosan…

Nem eszik olyan forrón a kását!

Ha gyerekünk 10-12 éves a külföldre költözéskor, vajon mennyi időre lesz szüksége, hogy elsajátítsa az új nyelvet?Biztosan rövidebb időre, mint a szüleinek. De mennyi az a kevés? Barátaival már 1-2 év elteltével felszabadultan fog beszélgetni, sőt, az iskolában is tud majd a tanárnak is válaszolni, illetve a csoportmunkákban is részt venni, nyilván, ha közben a…

Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát

Nyári szünidőben, akár idegen országok látogatásakor, akár a külföldön élőknek hazautazáskor, a rokonokkal és barátokkal való együttlét során, kitűnő alkalom nyílik a társalgási kompetencia javítására. A nyelvtudás önmagában nem egyenlő a társalgási kompetenciával, lehet, hogy valaki például az írott szöveg értésében érzi sokkal inkább nyeregben magát, vagy a nyelvhasználat egyéb területén. Az ezek közötti egyensúly…

Ne hasonlítsuk össze többnyelvű gyerek nyelvhasználat az egynyelvűekével

Lelkünk tükre a szemünk, szokták mondani. Ugyanezt a nyelvünkről is el lehet mondani, hiszen nyelvhasználatunk is nagyon sok mindent árul el rólunk. Pedagógusok, logopédusok és pszichológusok állapítják meg általa a gyerek érettségi szintjét, lelkiállapotát vagy következtetnek kognitív fejlettségére. Ezek a tesztek és egyéb vizsgálati eszközök eredetileg az egynyelvű gyerekek fejlődését vették alapul, ami nyelvileg tekintve…

Itt van a nyelvemen, avagy a nyelvkopásról

Ha az ízeket nézzük, nehezen felejt a nyelvünk. Egy – egy diaszpórában, de akár elszórtan élő családokban is sokkkal tovább élnek a hagyományos ételek, akár évszázadok múltán is. A beszélt nyelv azonban, most ez szójáték, sajnos nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal és az ízekhez képest sokkal, de sokkal tünékenyebb. Olyannyira, hogy akár egyik generációról a…

Hogyan segítheti a többnyelvű gyerek a szülei integrációját?

Miközben külföldön élve igyekszünk átadni anyanyelvünket és kultúránkat a gyerekeinknek, ott áll előttünk a feladat, hogy mi is lehetőleg magas szinten sajátítsuk el az illető ország nyelvét esetleg nyelveit és minél mélyebb ismereteket szerezzünk annak kultúrájáról. Az eredményesebb integráció jegyében sokáig tartotta magát az a tévhit, hogy az a legjobb, ha az újonnan jövők minél…

A többnyelvűek és a kötelező irodalom

A többnyelvűséggel kapcsolatban gyakrabban esik szó a kezdetekről, az egészen kisgyerekek nyelvelsajátításáról. Ma ezzel szemben a nagyobbakról írok, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megtartsák a már megtanultakat, illetve hogyan fejlődjenek nyelvileg is tovább. Az olvasás szeretete nemcsak az iskolai előremenetel alappillére, hanem a szókincstanulás legfontosabb eszköze is. Magyarként szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel azok közé…