Konyhanyelv

Többnyelvű gyermek nevelése

Pár évtizede elképzelhetetlen volt Spanyolországban nappalira nyitott, un. amerikai konyhás lakást találni. A konyha volt ugyanis a legintimebb helye a lakásnak, ahová se gyereknek, főleg fiúgyereknek, se férfinak nem volt szokása bejárni, sőt, jobb családokban az úriasszonyok is csak utasítások osztogatása és ellenőrzés céljából látogatták. A cselédek birodalma volt, ők még ott is étkeztek, miután felszolgálták az ebédet vagy vacsorát az ebédlőben a jobbára népes családnak.

Talán innét jön a konyhanyelvnek az a nem csak intimitásra vonatkozó, hanem pejoratív jelentésű mellékzöngéje. Ha egy többnyelvű gyerek az egyik nyelvét nem iskolai keretek között tanulja, akkor szokták rásütni ezt a jelzőt, hogy a konyhanyelvet beszéli. Nyelvileg ez a kifejezés az irodalmi nyelv ellentéte. De vajon ténylegesen ellentéte-e, vagy csak egy fázis, az ahhoz vezető úton? Többnyelvű gyerekek esetén feltétlenül erről a másodikról van szó. Ez persze nem jelenti azt, hogy itt nem lehet megrekedni. Persze, itt meg is lehet állni, el is lehet időzni, de ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy innét tovább is lehessen fejlődni.

Ahhoz, hogy visszaszolgáltassuk ennek a szintnek a méltóságát, elég megfigyelni azokat, akik például magyart idegen nyelvként tanulnak. Próbáljátok tesztelni őket a tárgyas vagy alanyi igeragozásból. Aztán próbáljátok megtenni ugyanezt a konyhanyelvi magyart beszélő gyerekekkel. Nem azért nagy a különbség, mert a magyar egy nehéz nyelv. Minden nyelvnek vannak olyan aspektusai, amik kifejezett nehézséget okoznak a nyelvtanulás során az idősebb nyelvtanulóknak (spanyol igeidők, német névelők, stb.) a gyerekek viszont, mint egy szivacs, szívják magukba ezt a tudást, ha anyanyelvi beszélőtől, tanulnak

Ez az óriási előnye, ha megtanítjuk gyerekeinknek az anyanyelvünket. Még akkor is, ha csak konyhanyelvi szinten. De hogyan menjünk ezen az úton tovább? Az iskolai házi feladatok ehhez óriási segítséget nyújtanak és hogy most az iskola bekerült a konyha terébe, virtuálisan is,(laptopok a konyhaasztalon) még könnyebb élni vele. Az iskolai témák bővítik ki a hétköznapi élet szókincsét és ha ezeket nem csak az iskolai, hanem az egyéb nyelveken is átvesszük, azzal nagyon sokat segítünk a gyerekeknek, hogy meg tudják tartani a nyelveiket. Hiszen minél tágabb a szókincsük, annál szabadabban választanak majd önállóan is magyar nyelvű könyveket vagy egyéb forrásokat.

Az iskolai témák magyar nyelven való otthoni megbeszélésének sokféle szintje van. Meg is lehet duplázni mindent, de ha valakinek erre nincs ideje, vagy energiája, az se csüggedjen!

Beszélgetni is hasznos a gyerekekkel ezekről a feladatokról, témákról, hiszen akkor is aktiváljuk a tudását. Ha magyar nyelvű internetes forrásokat mutatunk nekik, akkor azért maradjunk ott és beszéljük meg együtt a szöveget akár lefordítva neki a másik nyelvére is, ha az egynyelvű magyar magyarázatot nem egészen értette. Így is sokat tanul. Nem kevésbé fontos szem előtt tartani azt is, hogy a nyelv tulajdonképpen a tudás megszerzésének az eszköze. A többnyelvűek óriási előnye abban is rejlik, hogy sokkal szélesebb forrásból, több nyelven kereshetnek információt. Ilyenkor nem árt, ha a forrás minőségére csúszik át a hangsúly, tehát hogy mennyire jó egy könyv, egy cikk, egy blog stb.

Azt, aminek magyarul a fordítását ismerjük, ők eredetiben is olvashatják. Vagy választhatnak a különböző fordítások között. Egy holland szerzőt inkább németül és nem franciául keresnek, vagy egy franciát inkább spanyolul és nem angolul. (Habár itt is nemcsak nyelvet, hanem a fordítás minőséget is figyelembe kellene venni, de erre most nem térek ki.)

A cél az, hogy a nyelvei között szabad legyen az átjárás, tehát minden nyelvén tudjon mindenről beszélni. Az, hogy ilyenkor hogyan tűznek bele egy- egy másik nyelvből vett mondatot, vagy kifejezést, annak érdekében, hogy világosabbak legyenek, mert úgy gondolják, hogy frappánsabb egyik vagy másik nyelven ugyanannak a helyzetnek a leírása, az ismét egy másik kérdés. De ezzel sem lesznek egyedül. Így kerülnek be tudományos írásokba fordítatlan angol bekezdések, de akár irodalmi szövegekben is nemcsak Tolsztojnál a francia, hanem Nádas Péternél a német is, és még sorolhatnám.

Ha így haladunk, és a karantén még sokáig tart, akkor az is előfordulhat, hogy a konyhanyelv kifejezés is jelentésváltáson megy majd keresztül, és unokáink a tudományos társalgás szinonimájaként fogják használni.