Virágéknál ég a világ…

Az újszülöttek nyelvi fejlődésének a kezdetén a zenei elemek teszik lehetővé magát a nyelvelsajátítást.

 
Többnyelvű gyermek nevelése

A zenére gondolva is könnyen támad az az érzésünk, hogy univerzális módon közvetít érzelmeket, de sajnos ez is csak egy optikai csalódás, hiszen a zenei ízlés a nyelvünk érzékeléséhez hasonló. Mint ahogyan vannak, akikből a csirkepaprikás, másokból pedig a polip saláta váltja ki ugyanazt az érzelmet, van, aki például az egyszólamú, mások pedig a többszólamú dallamvilágot érzik otthonosabbnak.

Az azonban igaz, hogy az újszülöttek nyelvi fejlődésének a kezdetén a zenei elemek teszik lehetővé magát a nyelvelsajátítást. A nyelvet mint zenét, dallamot, ritmust, hangszínt, stb. érzékelik. Gügyögésükkel környezetük nyelvének, nyelveinek jellegzetességeit imitálják. Már pár hónapos korukban meg tudják különböztetni a különböző nyelvek és zenei jellegzetességeket egymástól. Ezzel szemben nagyjából egy éves korukban kezdenek el jelentést társítani a zenei elemekhez, a kiejtéshez, ritmushoz, hanglejtéshez és ez az a korszak, amikor szétválik a zenei fejlődés a nyelvi fejlődéstől. Ennek ellenére a kora gyerekkori zenei stimuláció nagyon jó hatással van a gyerek nyelvi fejlődésére. Sőt, a zeneterápia ki is tolhatja a nyelvtanulási érzékenységi fázist.

A zenei képzettség nagy segítség a későbbi nyelvtanulásnál is, akik ebben részesültek, azok érzékenyebbek a kiejtés és a nyelvtan rendszerszerűségének felismerésekor. De mit tegyünk, ha olyan országban élünk, ahol nem alkalmazzák a Kodály vagy hasonló zenei módszert a bölcsődékben vagy óvodákban?

Énekeljünk sokat a gyerekeknek! Köthetünk dalokat napi rituálékhoz is, a babamasszázsnak lehet kis dala, de elköszönhetünk akár nagyobb gyerekektől is, amikor aludni mennek egy Este van már, csillag van az égennel, vagy egy Csillagok, csillagokkal….

Ha nyelvi órát énekléssel kezdünk, akkor hatékonyabb lesz a nyelvtanulás egyszerűen az által a pozitív érzelmi háttér által, amelyet a zene biztosít a tanuláshoz. Magyar népdallal lehet kezdeni például a vasárnapi iskolák magyar óráit, nagyobbaknak az éneklést megelőzően akár a szöveg lediktálásával is segíthetjük a nyelvtanulását. (Szövegeket itt találtok: http://mek.oszk.hu/06200/06234/html/) Kultúránk egyik legnagyobb ékessége a gazdag népdalvilágunk, bárhol is élünk, nem szabadna megfeledkeznünk róla.

Nagyon hasznos ez mellett megadni többnyelvű gyerekünk számára azt a lehetőséget is, hogy egyre tágabb zenei hatások érjék, vagyis az őt körülvevő nyelvek zenei kultúrájával is legyen kapcsolata. Így fogja hatékonyabban és gyorsabban elsajátítani azokat a nyelveket is, és mint ahogyan szeretheti egyszerre a csirkepaprikást és a polip salátát is, egyformán élvezheti különböző kultúráknak a zenei nyelvét is.