Betűvetés kisiskolásokkal külföldön is sikeresen

Hogyan ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy magyarul is megtanuljanak írni?

Hogyan ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy magyarul is megtanuljanak írni?

Nagyon sok kérdést kapok azzal kapcsolatban, hogyan ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy magyarul is megtanuljanak írni, illetve milyen eszközöket javaslok, hogy ez sikeresen meg is valósuljon.

Önkénytelenül tolulnak elénk azok az emlékképek, ahogyan a tanító nénink megismételtette velünk a helytelenül írt szavakat, és habitusától függően háromszor, vagy akár tízszer kellett ugyanazt újra leírni, vagy a házi feladat írásakor esetleg ki is kellett egy-egy füzetlapot tépni és újra nekigyürkőzni a szépírásnak. Vagy a diktálások közbeni feszült figyelem, nehogy megint elvétsünk egy ly-t.

Aztán ha belegondolunk, hogy mennyi időnkbe telt, amíg ezt megtanultuk, akkor külföldön élve, ahol a gyerekünkkel a napközi vagy edzés után hazaérünk és még vacsorát is kellene adni neki, ez az írástanítás elérhetetlen szférába csúszhat. Ahol esetleg “csak” két nyelv a van a pakliban, ott kisebb a félelem, de három vagy több nyelv esetén nagy a csábítás, hogy lemondjunk róla. Pedig erre itt sincs valódi ok.

Miért nem? Mert a latin betűk írásának begyakorlását, azt a finom kis csuklómozgást a gyerekek a nemzetközi iskolákban is csak az egyik nyelvükön teszik meg. Tehát a szorosan vett mechanikus írást megtanulják bármilyen európai nyelven, vagy más írásjeleket használó országokban akkor is, amikor angolul tanulnak.

Továbbá nagyon sok az írással kapcsolatos nyelvtani általánosságot is megtanulnak a másik nyelvükön vagy nyelveiken, például felismerik a mondatokat, szavakat, a szófajokat, a magánhangzókat, mássalhangzókat, az írásjeleket, amelyek között általában több az egyezés, mint az eltérés. Ha egy nyelven már megtanulták, hogy a mondatokat nagy betűvel kezdjük, akkor ezt onnéttól kezdve tudják alkalmazni a többi nyelveiken is.

Sőt, helyesírással kapcsolatos kompetenciákat akár a magyartól teljesen eltérő nyelvekben is elsajátíthatnak. Német nyelvű országokban a kisiskolások tömegesen töltenek ki munkalapokat, amelyekben azt tanulják meg, hogy lehet a szó tövére visszakeresve helyesírással kapcsolatos útmutatót kapni. (Ha a szótőben az utolsó magánhangzó „a“, akkor a többes száma Umlautot kap és „e“-nek hallatszik ugyan de „ä”-nek írjuk: Das Rad- die Räder.)

Hasonló módon járunk el magyarul is, amikor azt próbáljuk kibogozni, hogy miért nem „mennyünk“ a menjünk. Itt ugyanis a főnévi igenévnél (infinitiv) kell támaszt keresni, a „menni “- nél és ahhoz kell hozzábiggyeszteni a felszólító mód „j“-jét.

Ne féljünk a gyerekeknek elmagyarázni ezeket a szabályokat és ha találunk rá hasonló módszert az iskolában tanult nyelvénél, akkor használjuk fel azokat is bátran!

Gondoljunk bele abba is, hogy mik azok a leggyakrabb helyzetek, amikor írnunk kell és milyen formában tesszük ezt? Azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy az írás nagyon sok ember számára a WhatsApp vagy Viber írásos párbeszédeiben, illetve E-mailek küldésében ki is merül. Ennek az az előnye, hogy az informális regiszteren belül lehet mozogni és mégis nagyon praktikusan lehet velük írásban kommunikálni. Miért ne tudná ezt megtanulni egy gyerek akár külföldön élve? Persze bármikor tovább lehet lépni az emeltebb stílusokba, ha valaki hajlandó tudását még tovább fejleszteni. De elsőre én a mércét alacsonyabbra tenném és a gyakorlati szempontokra koncentrálnék.

Tehát, ha a gyerek már tud írni és olvasni egy másik nyelven, az amint láttuk segítség, de ne ijedjünk meg amikor a mellékhatásaival találkozunk, ugyanis az illető nyelv helyesírása eleinte átszűrődik majd a magyar írásba. Ez elsősorban az alsósokra jellemző, de később is előfordulhat hellyel-közzel. Finoman javítsuk a gyerekeket, igyekezzünk megmagyarázni nekik, hogy miért írjuk így a szavakat, nehogy elvegyük a kedvét az írástól. Mert gondoljunk csak bele, óriási teljesítmény az, hogy egyszerre nemcsak beszélnek több nyelven, hanem különböző írásrendszereket is el tudtak sajátítani! Ez két nyelv esetén is eltart egy ideig, több nyelv esetén sincs semmi akadálya, csak még több időbe telik.

A hétvégi magyar iskoláknak óriási a szerepe ezzel kapcsolatban, de akkor sem kell elcsüggedni, ha nincs ilyen a közelben. Néhány család is szervezhet havonta egyszer egy játékos délutánt, amelyikbe belecsempésznek olyan kis feladatokat, amelyikben a gyerekeknek írniuk is kell. De ezt akár egy szülő is megteheti otthon és most írok ehhez néhány gyakorlati ötletet:

Csináljatok Memory kártyákat úgy, hogy a pár egyik lapjára a gyerek a szót írja fel, a másikra pedig rajzol. Például az alábbi szavakat:

ÁG, ÉG, KÉP, KÉK, LÓ, TÓ, KŐ, NŐ, EGY, MEGGY, NÁD, KÁD, HAL, FAL, FŰ, TŰ, SZEM, JÉG, VÍZ TŰZ,

vagy egy másik sorozat:

MADÁR, TANÁR, EGÉR, KENYÉR, FEHÉR, SÁRGA, TÁBLA, SZEMÉT, ALMA, SZALMA, KERÉK, FAZÉK, CSERÉP, HÁROM, ÁLOM, MALOM, KOCSI, CSIKÓ, LEKVÁR, NADRÁG,

Ha már megunták a Memory-t, akkor lehet úgy is versenyezni, hogy ki talál több rímelő vagy azonos betűvel kezdődő párt. Hasonló sorozatokat ti is kitalálhattok.

Nagyon nagy segítség, ha a gyerekekkel beszélve már kicsi koruk óta figyeltek a helyes kiejtésre. Nem nagyon nehéz megtanulni magyar nyelven írni, ha a gyerek világosan megkülönbözteti a rövid és hosszú magán- és mássalhangzókat.

Hasznos lehet néhány újabb rituálét is bevezetni, mint például bevásárló cédula gyártást. Le lehet diktálni a gyereknek, amit venni szeretnénk és majd ő figyeli a listát, nehogy elfelejtsünk valamit. (Nem feltétlen kell részletesnek lenni, nyilván a korától függően lehet 3-5 dologgal is kezdeni) Később receptet is diktálhatunk neki és majd ő szól, hogy mit kell esetleg még a tésztába keverni stb.

Szívesen hajtogatnak kis könyveket is, például valamelyik családtagnak ajándékba, ebbe is írhatnak kis történetet, úgy, hogy az egyik oldalra rajzolnak, a másikra írnak egy-egy mondatot.

De mi is vehetünk nekik kis füzetet, amelyet például kinevezünk örömfüzetnek és amelyikbe minden este a segítségünkkel beleírja, hogy minek örült legjobban azon a napon, vagy mire büszke, mi sikerült neki jól. De lehet füzetük énekszövegekkel, viccekkel vagy focista jellemzésekkel, az érdeklődésük szerint. Azoknak a dolgoknak az egy részét, amit gyorsan kinyomtatnánk, kézzel is lejegyezhetjük.

Ezek a hétköznapi kis gyakorlások, ha a gyerekek olvasnak is mellette, sokat segítenek abban, hogy majd kamaszként tudjunk velük az okostelefonjukon is csetelni. Az említetteken kívül számtalan egyéb hasznos játék is létezik és készíthető, amelyek segítségével a gyerekek elsajátíthatják a magyar helyesírás alapvető szabályait.